today: Wednesday 05. 27. 2020

JOY SHOPPING

  Air Defense 에어디펜스

   "1미터 안의 바이러스를 퇴치한다"  Air Defense 에어디펜스  "바이러스 퇴치제"

    미국 FDA, NASA, WHO, 한국식약청, 일본 후생성 인증제품

 

    패치 명찰 형

    1매  $25 

    개봉 후 30일 사용

 

    4개 구입시 배송 무료,

    구입 연락처  mbssean@gmail.com

    연락처 이메일에 남겨 주세요 ~카드 결제 및 배송 절차로 연락 드립니다.

 

 

IMG_1932.jpeg

 

IMG_1931.jpeg

 

IMG_1930.jpeg

 

IMG_1933.jpeg

 

Sign In

로그인폼

Keep me signed in.